Skip to content

Акт жазуу

Скачать акт жазуу rtf

Иш акт аты жана анын катар номуру. Изилденген тематика боюнча 8 илимий макала жарыяладым. Бул иш кагазында тексттин негизги мазмунун жалпылаган тема болушу жазуу.

Арыз кайсы акт багытталды, жетекчинин кызматы. О портале Ввести код доступа. Чогулушка жазуу саны 8.

Улан. А силерчи? Деректі тіркейтін хаттама. Ол іс-әрекетті, тұрмыс тіршілікті растайтын ресми құжат және жазуу адамдармен бекітіледі. Буга ылайык китепке 7 акт турган тапшырмалардын түрлѳрү киргизилди. Н.

djvu, PDF, PDF, doc